• Bloglovin’

    Follow

Sekretess & Integritet

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 2018-05-30

Följande policy upprättats av Isa Kjellsdotter Livsstil (Enskild Firma)

Syfte

Jag värnar om din integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror mig dina personuppgifter. Därför har jag upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur jag jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med denna policy är att du ska får veta hur jag behandlar dina personuppgifter, vad jag använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Behov

Jag behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja mina förpliktelser mot dig. Min utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Jag behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service och information om min träning och övriga verksamhet. Jag kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla vid tid gällande lagar.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar jag?
Jag behandlar endast personuppgifter när jag har laglig grund. Jag behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt tränings- eller coachavtal och lag.

Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Ålder
Personnummer/födelsedatum
Användarnamn
Fotografier
Film/Video
Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger
Innehåll som du själv publicerar, så kallat användargenererat innehåll

Så här får jag tillgång till dina personuppgifter:

Genom att du tecknar ett tränings- eller coachavtal samtycker du till att jag behandlar dina personuppgifter för de uttalade syften som framgår av avtalet.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Jag kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att jag inte kan fullgöra de skyldigheter jag har i förhållande till dig, dvs du kan inte fortsätta att träna eller coachas av mig.

Jag får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

-Uppgifter som du tillhandahåller mig direkt
-Uppgifter som registreras när du besöker min hemsida
-Uppgifter som jag får från offentliga register
-Uppgifter som jag får när du anmäler dig till mina föreläsningar, kurser eller seminarium
-Uppgifter som jag får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick -Uppgifter som jag får när du svarar på enkäter och undersökningar
-Uppgifter som jag får när du kontaktar mig, besöker mig eller på annat sätt tar kontakt med mig

Vilken information får du av mig?

När jag samlar in dina personuppgifter för första gången kommer jag att informera dig om hur jag har fått tag i personuppgifterna, vad jag kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om
vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta mig om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Jag har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast mina anställda och funktionärer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
Mitt säkerhetssystem är utvecklat med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar jag ut dina personuppgifter?

Min utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Jag som företagare är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att jag är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Isa Kjellsdotter Livsstil har följande personuppgiftsbiträden:

One.com – Webbhotel

Bokio.se – Bokförings- och faktureringstjänst

Jonas Sörensson – Ekonomiansvarig

Kommentarer är stängda